Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Provoz školy ve školní roce 2020/2021 vzhledem ke covid 19

  • Před vstupem do školy není potřeba předkládat žádné prohlášení o bezinfekčnosti. 
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup do budovy ani pro omezení počtu žáků ve třídě.
  • Výuka bude organizována dle rozvrhu dané třídy nebo ročníku.
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
  • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
  • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
  • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat, jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
  • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v plném rozsahu.
  • Školní družina bude otevřena v běžném režimu.

                                                                                                                                 Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.