Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Školní řád - NOVÝ

Tento školní řád byl schválen Školskou radou a je platný od 1. 9. 2020.


1. Školní řád

2. Příloha - kritéria výchovná opatření

3. Příloha - pravidla pro hodnocení žáků