Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Obnova výuky v mateřské škole a na 2.stupni ZŠ od 10.5.

Mateřská škola

 • Mateřská škola je od 10. května otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování
 • Děti v MŠ nemusí používat ochranu dýchacích cest

 

Základní škola

 • Od 10. května budou do školy nadále docházet žáci v rotačním způsobu výuky 1. stupně.
 • Tito žáci se budou testovat jednou týdně.
 • Od 10. května nastoupí žáci 2. stupně v rotačním způsobu výuky.
 • Pro žáky 2. stupně platí systém testování 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek.
 • V pondělí 10. května začnou žáci tříd A, tedy 6.A, 7.A. 8.A a 9.A
 • Další týden se vystřídají s B, tedy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B
 • Testovací místnosti pro žáky II. stupně budou třídy protějšků. Pro áčkové třídy budou béčka a obráceně.
 • Všichni žáci dorazí do školy nejpozději do 7.45 hod. Dojíždějící žáci dle možnosti příjezdu autobusu.
 • Školní budova bude v pondělí otevřena již od 7.15.
 • Žáci ve škole pojedou podle normálního rozvrhu. Výuka tělocviku bude realizována jen venku, hudební výchova bude nadále vyučována bez možnosti zpěvu.
 • Zakrytí dýchacích cest –zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška – ne šitá).
 • Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Pokud chce rodič použít pro testování svého dítěte jiný antigenní test, je to možné. Musí být ovšem schválen Ministerstvem zdravotnictví a uveden v jejich seznamu. (viz info ZDE)

 

Školní jídelna

 • Žáci na distanční výuce mohou nadále odebírat obědy za zvýhodněnou cenu bez možnosti konzumace ve školní jídelně.
 • Od pondělí 10. 5. budou automaticky na obědy přihlášeni žáci z áček, na další týden z béček a tak se to bude střídat. (Pokud se stravují ve školní jídelně)

Upozornění + testování žáků

Vážení rodiče, v souvislosti s návratem dětí do škol, prosíme o důkladnou kontrolu zdravotního stavu Vašich dětí před nástupem do školy a do školky. Pokud Vaše dítě má nebo si stěžuje na některý z níže uvedených příznaků, neposílejte ho, prosím, do školy!

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Testování žáků 

Pokud chce rodič použít pro testování svého dítěte jiný antigenní test, je to možné. Musí být ovšem schválen Ministerstvem zdravotnictví a uveden v jejich seznamu.

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Dohledání schváleného testu v seznamu je na rodičích. Testování musí proběhnout ve škole.
 

Leták pro žáky

Leták pro rodiče

Instruktážní video


Zahájení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Pustá Polom od 12.4.2021

Základní škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro žáky 1. stupně v tzv. „rotačním“ cyklu
 • 12. dubna nastoupí do školy 1. třída, 3. třída a 5.A třída. Distančně se vzdělává 2. třída, 4. třída a 5.B třída
 • 19. dubna se tyto skupiny prohodí
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném. https://testovani.edu.cz/
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Žáci musí mít během pobytu ve škole roušku.
 • Žáci 1. cyklu budou od pondělí automaticky přihlášeni na obědy.
 • Školní družina bude v provozu v běžném režimu pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.

 

Mateřská škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy – předškoláci.
 • 12. dubna nastoupí do mateřské školy všichni předškoláci, kteří budou rozděleni do skupin max. po 15-ti osobách
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném.
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Děti ve školce nemusí mít roušku.
 • Předškoláci budou od pondělka automaticky přihlášeni ke stravování.

 

Informace mohou být dále průběžně upřesněny

Kdo se testovat nemusí: 

 

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.


Zápis do 1. ročníku 2021 / 2022 - AKTUALIZOVÁNO

Upřesnění k zápisu do 1. ročníku.
 

Vzhledem k  přetrvávající  pandemické situaci proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Pustá Polom pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí u zápisu.  Vyplněný zápisní lístek včetně příloh můžete odevzdávat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

         · poštou

         · emailem – s elektronickým podpisem

         · osobně ve škole – Po – pá dopoledne

         · do schránky u vchodu do školy na Opavské 39

          · datovou schránkou

Informace k zápisu do 1.třídy

Zápisní list

Informovaný souhlas pro rodiče

Desatero pro rodiče


Další články...