Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Upozornění + testování žáků

Vážení rodiče, v souvislosti s návratem dětí do škol, prosíme o důkladnou kontrolu zdravotního stavu Vašich dětí před nástupem do školy a do školky. Pokud Vaše dítě má nebo si stěžuje na některý z níže uvedených příznaků, neposílejte ho, prosím, do školy!

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Testování žáků 

Pokud chce rodič použít pro testování svého dítěte jiný antigenní test, je to možné. Musí být ovšem schválen Ministerstvem zdravotnictví a uveden v jejich seznamu.

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Dohledání schváleného testu v seznamu je na rodičích. Testování musí proběhnout ve škole.
 

Leták pro žáky

Leták pro rodiče

Instruktážní video


Zahájení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Pustá Polom od 12.4.2021

Základní škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro žáky 1. stupně v tzv. „rotačním“ cyklu
 • 12. dubna nastoupí do školy 1. třída, 3. třída a 5.A třída. Distančně se vzdělává 2. třída, 4. třída a 5.B třída
 • 19. dubna se tyto skupiny prohodí
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném. https://testovani.edu.cz/
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Žáci musí mít během pobytu ve škole roušku.
 • Žáci 1. cyklu budou od pondělí automaticky přihlášeni na obědy.
 • Školní družina bude v provozu v běžném režimu pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.

 

Mateřská škola

 • Prezenční výuka bude zahájena pro děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy – předškoláci.
 • 12. dubna nastoupí do mateřské školy všichni předškoláci, kteří budou rozděleni do skupin max. po 15-ti osobách
 • Účast na prezenční výuce je podmíněna antigenními testy všech, kteří se jí budou účastnit. Testovat se budou žáci i zaměstnanci školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky na místě k tomu určeném.
 • Informace pro rodiče k testování žáků jsou zde  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Informace pro žáky k testování jsou zde https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 • Děti ve školce nemusí mít roušku.
 • Předškoláci budou od pondělka automaticky přihlášeni ke stravování.

 

Informace mohou být dále průběžně upřesněny

Kdo se testovat nemusí: 

 

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 • Plošné preventivní testování se dále netýká škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a mateřských škol při zdravotnickém zařízení a základních škol při zdravotnickém zařízení.


Zápis do 1. ročníku 2021 / 2022 - AKTUALIZOVÁNO

Upřesnění k zápisu do 1. ročníku.
 

Vzhledem k  přetrvávající  pandemické situaci proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Pustá Polom pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí u zápisu.  Vyplněný zápisní lístek včetně příloh můžete odevzdávat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

         · poštou

         · emailem – s elektronickým podpisem

         · osobně ve škole – Po – pá dopoledne

         · do schránky u vchodu do školy na Opavské 39

          · datovou schránkou

Informace k zápisu do 1.třídy

Zápisní list

Informovaný souhlas pro rodiče

Desatero pro rodiče


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.-21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

       ·         dětí v mateřské škole

·         dětí v přípravné třídě

·         žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Ostatní omezení zůstávají ve stejném rozsahu jako v minulém období

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

·       Školní družina bude taktéž mimo provoz

          Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mohou po dobu opatření odebírat obědy za zvýhodněnou cenu. Odběr jídla je možný jen do jídlonosiče, nebudou si ho moci sníst přímo v jídelně!!!

Podepsaný, označený jídlonosič je nutné doručit do školní jídelny nejpozději do 9.00 ráno do výdejní místnosti (boční vchod školní jídelny) a vyzvednout si ho potom na stejném místě v rozmezí 11.45 – 14.00. Nevyzvednutá strava bude zlikvidována

·        Školní jídelna bude nadále vařit i pro cizí strávníky – výdej jen do jídlonosičů

·       Ošetřovné - podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více o informacích k ošetřovnému můžete najít zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Další články...