Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Pedagogický sbor pro školní rok 2022 / 2023

 Emailový kontakt = klikněte na vybraného zaměstnance. 

 Jméno     Foto

Vyučované předměty

Třídnictví

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

zástupkyně ředitele, výchovný poradce

německý jazyk, ruský jazyk, pracovní činnosti, zeměpis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

matematika, chemie, cvičení z matematiky

8. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

metodik prevence

anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka, tělesná výchova, sportovní hry

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

německý jazyk, občanská výchova, pracovní činnosti, základy administrativy, asistent pedagoga

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

1. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ředitel ZŠ

finanční gramotnost, informatika, zeměpis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

2. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MD

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistent pedagoga

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, výtvarná výchova

6. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

fyzika, hudební výchova, informatika, pracovní činnosti, technické kreslení

9. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň, výtvarná výchova

3. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

matematika, fyzika, přírodopis, ČLS, výtvarná výchova, informatika

7. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

koordinátor EVVO, správce webu

 

matematika, cvičení z matematiky, přírodopis

7. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

2. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

člen Rady školy

zeměpis, tělesná výchova, sportovní hry, informatika

9. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň, výtvarná výchova

5. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

český jazyk, dějepis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

člen Rady školy

1. stupeň, český jazyk

4. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

chemie, přírodopis, zeměpis, ČLS

6. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

koordinátor ŠVP

český jazyk, francouzský jazyk, výtvarná výchova

8. B